Officiële start grondwateraanvulling Bloemenbuurt

Aansluiting pomp op persleiding (Erasmussingel).

Op 7 november om 11.30 uur gaat de grondwateraan-vulling met pomp en persleiding officieel van start. Wethouder Bert Wijbenga en Dorenda Gerts
(bestuurder van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) zullen de installatie in werking stellen. Plaats van handeling is de pompput aan de Sma-ragdstraat nabij de Erasmussingel. De ophoging van het grondwaterpeil begint nu en is nodig om de houten funderingspalen van huizen onder water te houden en te behoeden voor verdere paalrot. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

We vertrekken om 11.15 uur te voet van brasserie ‘Heerlijk’ aan het Bergpolderplein 6a naar de pompput aan de Smaragdstraat. Aldaar vindt om 11.30 uur de ingebruikstelling plaats van de pomp en persleiding en start de grondwateraanvulling in de Bloemenbuurt. Bij slecht weer vindt de handeling plaats bij brasserie ‘Heerlijk’ eveneens om 11.30 uur.
Na afloop van de officiële handeling is iedereen welkom in de brasserie om onder het genot van een consumptie even na te praten.

Het project kwam tot stand op initiatief van de bewonersgroep ‘Grondwater op peil!’. Bewoners raakten na vele funderingsonderzoeken in de buurt ongerust omdat de grondwaterstand te laag was en koppen van de houten funderingspalen daardoor aangetast worden. Ze zouden als dat zo door-gaat funderinsgherstel moeten gaan doen om hun huis te behouden en dat is een kostbare zaak. Als de palen onder water staan kan er geen zuurstof meer bij de palen komen en stopt de aantas-ting. Funderingsherstel kan daardoor vaak voorkomen worden. Daarom trokken bewoners in het voorjaar van 2017 aan de bel bij de gemeente en het hoogheem-raadschap. Met deze partijen is vervolgens een goede samenwerking ontstaan.
’s Avonds om 19.30 uur wordt in de Oranje kerk een bewonersavond gehouden voor huiseigenaren in de Graven- en Bloemenbuurt.

Klik hier voor het volledige document in pdf

Lees ook het artikel hierover in de BOK-krant (3e pagina)